Vriendenstichting

VPTZ Noordwest-Friesland is voor een deel afhankelijk van donaties, giften en legaten. Die stellen ons in staat om onze vrijwilligers adequaat te scholen en te begeleiden. De werkzaamheden van Stichting Vrienden van VPTZ Noordwest-Friesland, kortweg de Vriendenstichting, zijn gericht op het verwerven en beheren van middelen om de continuïteit van de Stichting VPTZ-Noordwest Friesland te waarborgen. De Vriendenstichting is ANBI-erkend, giften en donaties zijn binnen zekere kaders fiscaal aftrekbaar.

De doelstelling van de Vriendenstichting

  • Genereren en beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de organisatie, de huisvesting en de gasten, medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de Stichting VPTZ Noordwest-Friesland.
  • Verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
De middelen van de Vriendenstichting worden beheerd door de penningmeester en zijn ondergebracht bij de RABO bank. Er worden geen middelen belegd in aandelen en/of obligaties, noch wordt op enige wijze gespeculeerd met de beschikbare fondsen

Het bestuur
Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit:
Klaske Lammertsma-Miedema, voorzitter
Marloes van Gent, secretaris
Luc van der Kolk, penningmeester
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Contactgegevens Stichting Vrienden van VPTZ Noordwest-Friesland
devriendenvan@vptznwfriesland.nl
Bank rekening IBAN: NL48 RABO 0140 924 574
De Vriendenstichting is erkend als ANBI – instelling
RSIN nummer: 812297052

 

 

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2024 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA