Vriendenstichting

VPTZ Noordwest-Friesland is voor een deel afhankelijk van donaties, giften en legaten. Die stellen ons in staat om onze vrijwilligers adequaat te scholen en te begeleiden. Daartoe is de stichting Vrienden van VPTZ Noordwest-Friesland in het leven geroepen. Deze stichting, de zogeheten Vriendenstichting, is ANBI-erkend, giften en donaties zijn binnen zekere kaders fiscaal aftrekbaar.

De doelstelling van de Vriendenstichting

  • Het genereren en beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de organisatie, de huisvesting en de gasten, medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de Stichting VPTZ Noordwest-Friesland.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
De werkzaamheden zijn gericht op het verwerven en beheren van middelen om de continuïteit van de Stichting VPTZ Noordwest-Friesland in de verdere toekomst te waarborgen. De middelen van de Vriendenstichting worden beheerd door de penningmeester en zijn ondergebracht bij de RABO bank. Er worden geen middelen belegd in aandelen en/of obligaties, noch wordt op enige wijze gespeculeerd met de beschikbare fondsen.

In 2017 en 2018 heeft de Vriendenstichting geen activiteiten uitgevoerd. In 2017 is een bijdrage geleverd aan het 25 jarig jubileum van de VPTZ Noordwest-Friesland in geld en organisatie. Bekijk hier het financieel overzicht (pdf).

Het bestuur
Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.
  • Voorzitter - Marten Tel
  • Secretaris - Jelly van der Velde
  • Penningmeester - Luc van der Kolk

Contactgegevens Stichting Vrienden van VPTZ Noordwest-Friesland ANBI De vriendenstichting is erkend als ANBI – instelling
RSIN nummer:  812297052

 

 

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2021 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA