Bij cliënten thuis

De vrijwilliger thuis
Als thuisvrijwilliger bied je zorg en begeleiding bij een cliënt thuis. Dit kan overdag, ’s avonds of ’s nachts zijn. Je ondersteunt de cliënt en zijn mantelzorgers door middel van ‘er zijn’. Dat betekent dat je observeert, signaleert en waakt bij de cliënt zo nabij als mogelijk en aansluitend bij de wensen van de cliënt en de mantelzorgers. Verpleegkundige of medisch technische handelingen worden verricht door de wijkverpleegkundige of huisarts. In deze rol werk je zelfstandig waarin je altijd de coördinator kunt raadplegen. Je moet het een uitdaging vinden in nieuwe situaties te werken.


Emotionele en informatieve steun aan cliënten en mantelzorgers
Belangrijk is altijd vertrouwelijkheid en persoonlijke betrokkenheid. Elke inzet is weer anders. Er kan een goed gesprek ontstaan waarbij je luistert en troost biedt. Je krijgt misschien praktische vragen over het ziekteproces en over zaken na het overlijden. Je verwijst door naar de coördinatoren of betrokken zorgverleners als er advies gevraagd wordt buiten je verantwoordelijkheid.
 
Praktische verzorging van cliënten
De praktische verzorging kan verschillende werkzaamheden inhouden:

 • hulp bieden bij het aan- en uitkleden
 • hulp bieden bij algemene dagelijkse levensbehoeften en bij til- en transfers
 • hulp bieden bij wisselen van incontinentiemateriaal
 • hulp bieden bij het verschonen van het bed en kussens opschudden
 • hulp bieden bij eten en drinken
 • begeleiden bij het lopen
Signaleren en rapporteren
Voordat je aan je dienst begint heb je contact met de coördinator en raadpleeg je het digitale dossier. Na afloop schrijf je daarin een kort verslag.

Samenwerken
Je stemt af op de behoefte van de cliënt en de mantelzorger.
 
Werving en selectie, de kennismaking
Ons vrijwilligerswerk vraagt heel specifieke houding en vaardigheden waarbij in veel gevallen het omgaan met eigen rouwbeleving centraal staat. Voorafgaand aan het vrijwilligerswerk heb je:
 • een kennismakingsgesprek met de coördinator
 • een periode van meelopen in het hospice
 • een evaluatiegesprek met de coördinator
Opleiden en inwerken
Het opleiden van vrijwilligers vinden wij heel belangrijk. Het traject houdt in:
 • Na de kennismaking volg je de VPTZ introductietraining. Deze is gericht op het vergroten van je kennis en het ontwikkelen van je vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast komen de rol en taak van de vrijwilliger in de palliatieve zorg aan bod.
 • Je wordt bij de thuisinzetten door een mentor begeleid op afstand.
 • Met de coördinator voer je een eindevaluatie gesprek over zowel de introductietraining als de inwerkperiode.
 • Je verbindt je minimaal voor één jaar en ondertekent een contract waarin geheimhouding van cliëntgegevens een onderdeel is.
Bijscholing en ontwikkeling
Jezelf blijven ontwikkelen vinden wij belangrijk. Wij bieden het volgende aan op dat gebied:
 • vier thema bijeenkomsten per jaar die betrekking hebben op het werkveld
 • jaarlijkse herhaling til-en transfertraining
 • jaarlijks training te volgen via de VPTZ-Academie
Intervisie en voortgangsgesprekken
Door intervisie wordt je ontwikkeling in het kwaliteitsbewustzijn en de uitvoering van het vrijwilligerswerk bevorderd. Daarnaast voert de coördinator met jou één maal per twee jaar een voortgangsgesprek. Hieruit kan een scholingsbehoefte voortkomen.
 
Begeleiding van jou als vrijwilliger
Tijdens je vrijwilligerswerk ontvang je ondersteuning van de coördinator door middel van telefonisch contact na afloop van een thuisinzet. 

 

 

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2024 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA