Financiering

De stichting VPTZ Noordwest-Friesland ontvangt van het ministerie van VWS jaarlijks een subsidie. Deze is gerelateerd aan het aantal inzetten thuis en aan het aantal bewoners in het hospice.
 


Uit de subsidie worden de primaire organisatiekosten als huisvesting, salaris van de coördinatoren betaald. Tevens worden (deels) training en verzekering van de vrijwilligers hiermee bekostigd.

Daarnaast zijn wij afhankelijk van vrijwillige giften, donaties en legaten. Daartoe is de ANBI-erkende Stichting Vrienden van VPTZ Noordwest-Friesland in het leven geroepen.
  

 

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2024 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA