Aanvraag inzet thuis

Hulp voor onze inzet thuis kan telefonisch of via de mail aangevraagd worden. Een aanvraag kan ingediend worden door de cliënt zelf, een mantelzorger, een arts of een medewerker van de thuiszorg.

Onze contactgegevens voor aanvraag thuis:Elke hulpvraag begint met een gesprek met één van de coördinatoren. Deze schat samen met u in hoe vaak er hulp nodig is. Tevens bekijkt de coördinator  of de gevraagde ondersteuning door de vrijwilligers  gegeven kan worden. Onze vrijwilligers waken zowel overdag als ’s nachts. Er is altijd vooraf en tijdens een inzet overleg met de thuiszorg en met de familie.

 

 
hospice-leeuwarden

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2024 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA