Visie en missie

VPTZ Noordwest-Friesland is een stichting met ongeveer 100 vrijwilligers, twee betaalde parttime coördinatoren en een onbezoldigd bestuur. We werken op algemene grondslag en onze hulp is gratis.
 


Missie
Wij bieden met opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan iedereen in de laatste levensfase. Dat kan zijn thuis, in het hospice of op een andere locatie. Het welbevinden van de terminale cliënt en zijn of haar wensen zijn leidend.
 
Visie
Wij, de vrijwilligers van VPTZ Noordwest-Friesland, willen met zorg en aandacht iedereen in de laatste levensfase nabij zijn en vakkundig ondersteunen. De levensstijl, wens en behoefte van de cliënt/bewoner wordt erkend en respectvol benaderd. Samen met aanwezige zorg willen wij kwaliteit toevoegen aan de laatste dagen. Hierbij is oog voor naasten en dierbaren en wij nemen hen mee in de aandacht.

 

 

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2024 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA