Bestuur

Het bestuur van de Stichting VPTZ Noordwest-Friesland houdt zich bezig met de randvoorwaarden van de Stichting om de inzet van de ongeveer 100 vrijwilligers te waarborgen.

Het bestuur bestaat uit:

  • Aukelien van der Meulen, voorzitter
  • Jan Bosgra, penningmeester
  • Anno Huidekoper, secretaris
  • Marika Boekema, algemeen bestuurslid
  • Annie de Ruijter, algemeen bestuurslid
 
Binnen het bestuur zijn de taken en aandachtsgebieden zo verdeeld dat elk bestuurslid de eigen expertise en ervaring kan benutten en inzetten.

Geschillen commissie
Vrijwilligers dienen zoveel mogelijk geschillen eerst zelf te bespreken met de betreffende partij. De coördinator kan besluiten als onpartijdige partner een gesprek te organiseren. Is dit niet afdoende dan kan de coördinator voorstellen om samen in gesprek te gaan met een bestuurslid. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen, verbonden aan de Kwadrantgroep. Vooraf vindt altijd schriftelijke vastlegging van het geschil plaats.
 
Klachten
Is door de gevoerde gesprekken en de inmenging van een vertrouwenspersoon geen oplossing gevonden voor het aanwezige geschil of klacht, dan kan schriftelijk een melding gemaakt worden bij het bestuur van VPTZ Noordwest-Friesland en VPTZ Nederland.

 

 

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2024 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA