Organisatie

VPTZ Noordwest-Friesland is een stichting met ongeveer 100 vrijwilligers, twee betaalde parttime coördinatoren en een onbezoldigd bestuur. We werken op algemene grondslag en onze hulp is gratis.

Bestuur

  • Aukelien van der Meulen, voorzitter
  • Anno Huidekoper, secretaris, aandachtsgebied personeel & organisatie en juridische zaken
  • Jan Bosgra, penningmeester
  • Janke Prins, aandachtsgebied zorginhoudelijke ontwikkelingen
  • Jelly van der Velde, aandachtsgebied zorginhoudelijke ontwikkelingen
Binnen het bestuur zijn de taken en aandachtsgebieden zo verdeeld dat elk bestuurslid de eigen ervaring en expertise kan benutten. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens van het bestuur.

Coördinatoren
  • Marloes van Gent
  • Geke Lukkes
De coördinatoren stemmen de hulpvraag bij de inzetten thuis af met cliënt, mantelzorgers, zorgverleners en vrijwilligers. In de hospice zijn ze verantwoordelijk voor de bezetting van het rooster met vrijwilligers. Daarnaast begeleiden en ondersteunen ze de vrijwilligers, verzorgen ze de werving en opleiding van nieuwe vrijwilligers en geven het PR beleid vorm.
Zie voor de bereikbaarheid van de coördinatoren onze contactpagina. 

Vrijwilligers
De ongeveer 100 VPTZ-vrijwilligers verlenen persoonlijke zorg en ondersteuning aan cliënten thuis en aan bewoners in de hospice in Leeuwarden. Daarnaast fungeert er in de hospice een vrijwilligers-kookploeg en zijn er taxi-vrijwilligers die zorgen voor het vervoer van vrijwilligers naar en van afgelegen plaatsen of op ongebruikelijke tijden. Klik hier voor meer informatie over werken als vrijwilliger bij VPTZ Noordwest Friesland.

Financiering:
De Stichting VPTZ Noordwest-Friesland ontvangt van het Ministerie van VWS een subsidie. Die subsidie omvat een vast bedrag per geleverde vrijwilligersinzet, ongeacht de duur daarvan. Uit deze subsidies worden de primaire organisatiekosten als huisvesting en salaris van de coördinatoren, training en reiskosten van vrijwilligers, kantoorkosten en verzekeringen bekostigd.

Daarnaast is de Stichting afhankelijk van vrijwillige giften, donaties en legaten. Daartoe is de ANBI-erkende Stichting Vrienden van de VPTZ Noordwest-Friesland in het leven geroepen. Klik hier voor meer informatie.

Jaarverslagen
Klik hier voor het jaarverslag 2017
Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2019
Klik hier voor het jaarverslag 2020
 

 

 

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2022 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA