Vrijwilligersraad

VPTZ Noordwest-Friesland werkt met een Vrijwilligersraad. De raad is zodanig samengesteld dat er zowel vrijwilligers inzitten die thuis werken als vrijwilligers die in het hospice werken.
De Vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de coördinatoren en het bestuur. De vergaderingen van de Vrijwilligersraad zijn openbaar.


De Vrijwilligersraad bestaat uit:
Lex van Stekelenburg, voorzitter
Wim Betten
Annet Dutrieux
Floor Lauer
Carla Salverda

Contactgegevens Vrijwilligersraad:
VWRaadHospiceLW@hotmail.com

 

 

Heeft u vragen? Bel ons op nummer 06-51490958

VPTZ Noordwest-Friesland     Noordersingel 54     8917 BB     Leeuwarden© 2023 VPTZ Noordwest-Friesland


Overkoepelende organisatie: VPTZ Nederland     |     Privacyverklaring     |     Geschillen     |     Aannamebeleid vrijwilligers     |     Afspraken Thuisinzet


Website: WMMEDiA